งานที่พิมพ์รัก

 • ผู้จัดรายการ พิธีกรและผู้ก่อตั้ง : รายการทีวี Healthy Duo

 • นักเขียนคอลัมน์สุขภาพ

  • คอลัมน์ "Health Clinic", หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

  • คอลัมน์ “Lady 4.0”, นิตยาสาร Health News

  • คอลัมน์ "Health", นิตยาสาร Hello

 

 • อาจารย์ 

  • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ประเทศไทย

  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ประเทศไทย

 

 • ผู้ให้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ที่ Facebook - Lifestyle by dr. Pimkhwan

 • นักแสดง และโมเดลในสื่อต่างๆ​

เส้นทางการเรียนรู้ของพิมพ์

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย - ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 • Imperial College London, London, ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโท สาขา International Health Management

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย - ปริญญาโท สาขา กฎหมายยุโรป 

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย - ปริญญาตรี สาขา การบริหารและการบัญชี 

 • Harvard University, Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Lifestyle Medicine: Tools for Promoting Healthy Change

 • A4M Thailand, ประเทศไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร H.E.A.T International Anti–Aging Workshop 2018 “Food and Toxins"

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย - ประกาศหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.) 

 • สมาคมโรงพยาบาลเอกชน, ประเทศไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่ 20

 • อื่นๆ

รางวัลของพิมพ์

 • รางวัล Imperial College London Alumni Awards 2018, ประเทศไทย โดย Imperial College London ประเทศอังกฤษ (15 มีนาคม 2018) - ได้รับรางวัลสาขา Popular Vote Award (ประเทศไทย)               

 • รางวัล Women of the Future Award, Southeast Asia 2018, ประเทศสิงค์โปร์ (20 มีนาคม 2017) - ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย สาขา Entrepreneurial Award 

 • รางวัล British Council Alumni Award 2018, ณ บ้านพักท่านฑูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย, ประเทศไทย (15 มีนาคม 2018) - ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย

 • รางวัล สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ, ประเทศไทย (กุมภาพันธ์ 2017) - ได้รับประกาศนียบัตร และโล่รางวัล บนเส้นทางชีวิต: สตรีดีเด่น สาขานวัตกรรมความงามและสุขภาพ สตรีตัวอย่างแห่งปี 2559 รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต

 • รางวัล OK! Awards: ฉลองครบรอบ 11 ปี นิตยสาร OK!, ประเทศไทย (ตุลาคม 2016) - ได้รับรางวัล Young, Talented and Gorgeous

 • รางวัลสยามไอยรา เกียรติยศบุคคลแห่งสยาม ปี 2016 โดย ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล พระปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี, ประเทศไทย (กุมภาพันธ์ 2016) - ได้รับรางวัลบุคคลแห่งสยาม สาขา นักบริหารและผู้นำองค์กรดีเด่น

แนวทางการบริหารงานในแบบของพิมพ์

กุญแจสู่ความสำเร็จในการมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าอันดับแรกคือการทำให้พนักงานมีความสุขและกระตุ้นให้พวกเขารักในสิ่งที่พวกเขาทำ

 

เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ทุกคนควรมีกรอบการทำงานเดียวกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงาน และการตัดสินใจต่างๆ