• dr. pimkhwan

LADY 4.0 by Dr. Pimkhwan - การรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ (SHOCK WAVE THERAPY)

อัปเดตเมื่อ 24 เม.ย. 2562

โดย ดร. พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล ตีพิมพ์ใน "นิตยสาร HEALTH News” ปีที่ 4 ฉบับที่ 40 (วางจำหน่ายวันที่ 11 มกราคม 2562)

ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ การใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ จนไม่มีเวลาออกกำลังกาย ยิ่งที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพ ต้องเจอกับปัญหาการจราจรติดขัด ทำให้ต้องอยู่ในรถเป็นเวลานาน


ปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ตามมาได้ค่ะ นั่นก็คือ อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ ซึ่งอาจจะมีอาการปวดอักเสบจนเป็นเป็นปัญหาเรื้อรังได้ โดยปกติแล้ว ผู้ป่วยเหล่านี้จะรักษาโดยการนวดแผนโบราณ การกินยาแก้ปวดซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น แต่อาการปวดไม่หายขาด และมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีก


ในปัจจุบันมีนวัตกรรมการทำกายภาพบำบัด ที่จะช่วยรักษาอาการปวดอักเสบเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นก็คือ การรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ (SHOCK WAVE THERAPY) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาคนไข้ที่มีอาการปวดเรื้อรังที่ผ่านการรักษาด้วยวิธีต่างๆมาแล้ว แต่อาจจะไม่ดีขึ้น ซึ่งเครื่องมือตัวนี้มีงานวิจัยรองรับมากมายว่าช่วยในการรักษาอาการปวดอักเสบเรื้อรังได้

โดยกระบวนการรักษาของเครื่องนี้จะทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยจะมีการส่งผ่านคลื่นกระแทก (SHOCK WAVE) เข้าไปในบริเวณที่มีอาการปวด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการรักษาตัวเอง่ (Re-healing) โดยร่างกายจะมีการลดปริมาณสารสื่อประสาทที่ส่งสัญญาณปวดและกระตุ้นให้หลั่งสารลดปวด ทำให้สามารถลดอาการปวดได้ทันทีหลังการรักษา (เป็นในระดับความรุนแรงเล็กน้อย หรือพึ่งเริ่มมีอาการ) ซึ่งจำนวนครั้งในการรักษาจะอยู่ที่ประมาณ 2-5 ครั้ง แล้วแต่ความรุนแรงของอาการปวด


ใครที่มีอาการปวดอักเสบเรื้อรัง แล้วลองใช้วิธีต่างๆรักษาแต่ก็ยังไม่หายแนะนำให้ลองเข้ามาพบแพทย์และรักษาด้วยวิธี SHOCK WAVE นี้ดูนะคะ แต่ทางที่ดีที่สุด ไม่ควรทำอิริยาบถเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานาน ควรหมั่นเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อไม่ให้เกิดอาการปวดอักเสบเรื้อรังได้ค่ะ


ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น